• page_banner

ทัวร์โรงงาน

มุมมองภายนอกขององค์กร

จี่หนาน Rezes อุปกรณ์ CNC (2)
จี่หนาน Rezes อุปกรณ์ CNC (1)

ผังการดำเนินงานบุคลากร

การทำงานของเครื่องเชื่อม L aser

วีดีโอการติดตั้งเตียง 1530D

วีดีโอเครื่องเชื่อม

วีดีโอการติดตั้งเครื่องมาร์คกิ้งด้วยเลเซอร์แบบแยกส่วน

วิดีโอการตัดไฟเบอร์เลเซอร์ RECI

การเขียนแบบอุปกรณ์

การเขียนแบบอุปกรณ์

เครื่องเชื่อม

เครื่องตัด

แผนภาพการวิจัยและพัฒนา

แผนภาพการวิจัยและพัฒนา (4)
แผนภาพการวิจัยและพัฒนา (5)
rhdr
แผนภาพการวิจัยและพัฒนา (3)
ดาว์
แผนภาพการวิจัยและพัฒนา (1)

เยี่ยมชมลูกค้า